Warning: DOMDocument::load(http://www.utem.edu.my/bendahari/ms/?index.php?option=com_content&view=category&id=13&format=feed&type=rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www01/htdocs/bendahari/modules/mod_marqueeaholic/mod_marqueeaholic.php on line 83

PEKELILING KEWANGAN

PEKELILING KEWANGAN  

     
PK Bil. 1/2018 - Garis Panduan Tugasan Ke Luar Negara Berkaitan Perolehan Untuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka(Pekeliling ini membatalkan PB Bil. 7/2002)
     
PK Bil. 2/2018 - Garis Panduan Penyewaan Bangunan Bagi Tujuan Penginapan Siswa dan Bangunan Bagi Tujuan Ruang Pejabat Untuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PK Bil. 3/2018

Garis Panduan Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (ICT) Universiti Teknikal Malaysia Melaka.LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2-iLAMPIRAN 2-iiLAMPIRAN 2-iiiLAMPIRAN 3LAMPIRAN 4

     
PK Bil. 4/2018   Garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Latihan Melalui Dana Kebolehpasaran Graduan (Graduate Employability) Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PK Bil. 5/2018 -

Pindaan Ahli Jawatankuasa bagi Jawatankuasa-Jawatankuasa Yang Terlibat dengan Perolehan Universiti. (Pekeliling ini meminda PB Bil. 5/2014 Para Berkaitan, PB Bil. 7/2017 Para Berkaitan dan PK Bil. 2/2016 Para Berkaitan)

     
 PK Bil. 6/2018 - Garis Panduan Pengurusan Perolehan Kerja Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PK Bil. 7/2018  - Kadar Penyewaan Pengiklanan Berbentuk LED, Papan Iklan Dan Kain Rentang Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka Kepada Pihak Luar. (Pekeliling ini membatalkan Para 7.1 PB Bil. 4/2015)
     
PK Bil. 8/2018 - Pembayaran Elaun Gantian Kenderaan Rasmi Universiti Teknikal Malaysia Melaka. (Pekeliling ini membatalkan SPB 9/2014)
     
PK BIL. 9/2018 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2018
     
Tahun 2017    
PK Bil. 1/2017 - Peraturan Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas (AP58).
     
PK Bil. 2/2017 - Skim Pinjaman Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka(Pekeliling ini membatalkan PB Bil. 7/2012, SPB Bil. 2/2013, SPB Bil. 8/2014 dan SPB Bil. 10/2015)
     
PK Bil. 3/2017 - Skim Pinjaman Komputer dan Telefon Pintar Universiti Teknikal Malaysia Melaka(Pekeliling ini membatalkan PB Bil. 8/2012, SPB Bil. 8/2014 dan SPB Bil. 10/2015)
     
PK Bil. 4/2017 - Mengguna Pakai 1PP WP7.4 Pelantikan Pengerusi Lembaga Pengarah Badan Berkanun Persekutuan Sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Dalam Anak Syarikat Bagi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PK Bil. 5/2017 - Penetapan Kadar Penyewaan Ruang Dan Peralatan Komputer Di Perpustakaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PK Bil. 6/2017 - Penetapan Kadar Penyewaan Peralatan Dan Kemudahan Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
Tahun 2016    
PK Bil. 1/2016 - Perolehan - Perolehan Yang Dikecualikan Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan.
     
PK Bil. 2/2016 - Garis Panduan Perolehan Bekalan, Perkhidmatan & Kerja Melalui Rundingan Terus, UTeM.
     
PK Bil. 3/2016 - Kadar Penyewaan Ruang Dan Peralatan Komputer bagi Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi (PPPK), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PK Bil. 4/2016 - Mengguna pakai 1PP PB 3.3 Berkaitan Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan.
     
PK Bil. 5/2016 - Garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan Untuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PK Bil. 6/2016 - Peraturan Mengenai Keraian Rasmi dan Kadar Penyediaan Makanan dan Minuman Universiti.
     
PK Bil. 7/2016 - Garis Panduan Pelaburan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PK Bil. 8/2016 - Peraturan Skim Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi Pegawai Universiti.
     
PK Bil. 9/2016 - Peraturan Skim Khidmat Pelajar.
     
PK Bil. 10/2016 - Kadar Penyewaan Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
Tahun 2015    
PB Bil. 1/2015 - Garis Panduan Mengenai Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat/Pemilik Perniagaan/ Firma Perunding Yang Berdaftar.
     
PB Bil. 2/2015 - Polisi Penjanaan Pendapatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PB Bil. 3/2015 - Penambahbaikan Garis Panduan Perundingan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PB Bil. 4/2015 - Penetapan Kadar Penyewaan Ruang  Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)(Para 7.1 Pekeliling ini adalah dipinda melalui PK Bil.7/2018)
     
PB Bil. 5/2015 - Peraturan Pembayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP59).
     
PB Bil. 6/2015 - Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Di UTeM.
     
Tahun 2014    
PB Bil. 1/2014 - Pengurusan Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PB Bil. 2/2014 - Cadangan Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengurangkan Perbelanjaan Awam.
     
PB Bil. 3/2014 - Polisi & Prosedur Pengurusan Tunai Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PB Bil. 4/2014 - Garis Panduan Penjanaan Pendapatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PB Bil. 5/2014 - Prosedur Operasi Standard Perolehan Secara Sebut Harga Di Bawah RM50,000.00.
     
PB Bil. 6/2014 - Garis Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang & Kemudahan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PB Bil. 7/2014 - Prosedur Operasi Standard Perolehan Secara Sebut Harga & Tender Bagi Perolehan Bekalan & Perkhidmatan Di Universiti Teknikal Malaysia  (UTeM).
     
Tahun 2013    
PB Bil. 1/2013 - Garis Panduan Tadbir Urus Anak Syarikat Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PB Bil. 2/2013 - Penubuhan Tabung Endowmen / Wakaf UTeM dan Tabung Sumbangan UTeM.
     
PB Bil. 3/2013 - Garis Panduan Pembantu Penyelidikan.
     
PB Bil. 4/2013 - Garis Panduan Tuntutan Perjalanan.
     
Tahun 2012    
PB Bil. 1/2012 - Kemudahan Bayaran Berperingkat Kepada Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PB Bil. 2/2012 - Peraturan Pembayaran Enumerator Dan Khidmat Perunding Penyelidikan.
     
PB Bil. 3/2012 - Tatacara Pengurusan Aset Hidup (Tumbuhan), UTeM.
     
PB Bil. 4/2012 - Tatacara Pengurusan Stor, UTeM.
     
PB Bil. 5/2012 - Peraturan Mengenai Kemudahan Kad Nama.
     
PB Bil. 6/2012 - Garis Panduan Penyewaan Mesin Fotokopi.
     
PB Bil. 7/2012 - Skim Pinjaman Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka(Pekeliling ini dibatalkan oleh PK Bil. 7/2017)
     
PB Bil. 8/2012 - Skim Pinjaman Komputer Universiti Teknikal Malaysia Melaka(Pekeliling ini dibatalkan oleh PK Bil. 3/2017)
     
PB Bil. 9/2012 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Berkenaan Kaedah Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Elektronik.
     
PB Bil. 10/2012 - Tatacara Pengurusan Akaun Amanah Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
PB Bil. 11/2012 - Buku Peraturan Kewangan Perakaunan Universiti.
     
Tahun 2011    
PB Bil. 1/2011 - Peraturan Pembayaran Badan Profesional.
     
PB Bil. 2/2011 - Tatacara Penerimaan Hadiah/Derma di Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PB Bil. 3/2011 - Peraturan Pembayaran Gaji Pembantu Penyelidik Sambilan, Elaun Pembantu Penyelidik Biasiswazah dan Elaun Pembantu Penyelidik Pelajar.
     
PB Bil. 4/2011 - Peraturan Bantuan Mengurus Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bagi Pegawai Universiti.
     
PB Bil. 5/2011 - Peraturan Mengenai Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit Universiti.
     
PB Bil. 6/2011 - Peraturan Perbelanjaan Untuk Meraikan Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Bersara.
     
PB Bil. 7/2011 - Peraturan Perbelanjaan Sambutan Hari Inovasi.
     
PB Bil. 8/2011 - Peraturan dan Kadar Bekalan Pakaian Seragam.
     
PB Bil. 9/2011 - Peraturan Penyertaan Anak-Anak Syarikat Badan Berkanun, Koperasi-Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan dan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Dalam Perolehan Universiti.
     
PB Bil. 10/2011 - Syarat Dan Tatacara Skim Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia.
     
PB Bil. 11/2011 - Peraturan Pembayaran Pelajar.
     
Tahun 2010    
PB Bil. 1/2010 - Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih UTeM.
     
PB Bil. 2/2010 - Tatacara Pengurusan Terimaan Di Peringkat Pusat Tanggungjawab UTeM.
     
PB Bil. 3/2010 - Tatacara Pengurusan Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai.
     
PB Bil. 4/2010 - Tatacara Pengurusan Panjar Wang Runcit. (Pekeliling ini adalah dipinda melalui SPB Bil.4/2012)
     
Tahun 2009    
PB Bil. 1/2009 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2008 - Pelaksanaan Mekanisma Penggenapan Dalam Menangani Isu Berkaitan Penggunaan Duit Syiling 1 Sen.
     
PB Bil. 2/2009 - Tatacara Pengurusan dan Hapus Kira Wang Awam UTeM.
     
PB Bil. 3/2009 - Bayaran Elaun dan Kemudahan Kepada Ahli Sektor Swasta Yang Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Yang Ditubuhkan.
     
PB Bil. 4/2009 - Skim Ex-Gratia Bencana Kerja.
     
PB Bil. 5/2009 - Tatacara Perolehan Kerja Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PB Bil. 6/2009 - Larangan Bayaran Kepada Syarikat Yang Menggunakan Akaun Individu.
     
PB Bil. 7/2009 - Penentuan Kadar Kelayakan Individu Bagi Pengendalian Pakej Kursus dan Bertugas Rasmi.
     
Tahun 2008    
PB Bil. 1/2008 - Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/2008 Mengenai Garis Panduan bagi Perbelanjaan Secara Berhemat dan Bil. 3/2008 Mengenai Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam.
     
PB Bil. 2/2008 - Tatacara Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus. (Pekeliling ini membatalkan PB 6/2002)
     
PB Bil. 3/2008 - Tatacara Pengurusan Aset UTeM.
     
Tahun 2007    
PB Bil. 1/2007 - Penetapan Baru Bagi Kadar-Kadar Dan Syarat-Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus.
     
PB Bil. 1/2007 - Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan UTeM. (Pekeliling ini Membatalkan PB 1/2002)
     
PB Bil. 2/2007 - Penetapan Kadar Bayaran Penceramah Bagi Penceramah Sambilan Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
PB Bil. 2/2007 - Pindaan Arahan Perbendaharaan 103 (a) Bagi Pembayaran Dalam Hari.
     
PB Bil. 3/2007 - Pembayaran Secara Credit Online.
     
Tahun 2006    
PB Bil. 1/2006 - Permohonan Pengeluaran Bil Tuntutan.
     
PB Bil. 2/2006 - Tatacara Pengurusan Panjar Wang Runcit.
     
Tahun 2005    
PB Bil. 1/2005 - Penetapan Kadar keraian Rasmi Pejabat bagi Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia. (Para 3.1.4 dan Para 3.2.4 dipinda oleh SPB 1/2007)
     
Tahun 2003    
PB Bil. 1/2003 - Peraturan Pembayaran Pelajar. (Pekeliling ini membatalkan PB 2/2001)
     
PB Bil. 2/2003 - Peraturan-Peraturan Tambahan Tuntutan Elaun Lebih Masa.
     
PB Bil. 3/2003 - Penetapan Baru Bagi Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi. (Pekeliling ini membatalkan PB 8/2002) (Para 3.0 dipinda melalui Surat Pekeliling Bendahari 1/2011)
     
Tahun 2002    
PB Bil. 1/2002 - Tatacara Perolehan KUTKM. (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB Bil. 1/2007)
     
PB Bil. 2/2002 - Tatacara Pengurusan Harta Tetap, Inventori dan Stok KUTKM. (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB 3/2008)
     
PB Bil. 3/2002 - Tatacara Pelupusan Harta Tetap, Inventori dan Stok KUTKM. (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB 3/2008)
     
PB Bil. 4/2002 - Tatacara Menguruskan Kehilangan Harta di KUTKM. (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB 3/2008)
     
PB Bil. 5/2002 - Tatacara Penerimaan Hadiah - Derma di KUTKM. (Para 2.6.2 dibatalkan oleh PB 3/2008)
PB Bil. 6/2002 - Tatacara Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus.
     
PB Bil. 7/2002 - Panduan Lawatan Keluar Negara Kerana Perolehan Kerajaan. (Pekeliling ini dibatalkan oleh PK 1/2018)
     
PB Bil. 8/2002 - Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat Tuntutan Elaun. (Dipinda oleh PB 3/2003 dan PB 1/2007)
     
PB Bil. 9/2002 - Penentuan Kos Seminar.
     
Tahun 2001    
PB Bil. 2/2001 - Peraturan Pembayaran Pelajar KUTKM. (Dipinda)
     
PB Bil. 3/2001 - Panduan Pengambilan Barang-Barang dari Stor Pusat Pejabat Bendahari KUTKM.
     
PB Bil. 4/2001 - Panduan tuntutan Elaun Lebih Masa.
     
PB Bil. 5/2001 - Garis Panduan Permohonan Pembayaran.
     
PB Bil. 6/2001 - Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan.
     
PB Bil. 7/2001 - Tatacara dan Peraturan Pengurusan Pendahuluan Kepada Staf KUTKM. (Para 1.2.3 dipinda oleh SPB 3/2004)
     
PB Bil. 8/2001 - Skim Pinjaman Kenderaan KUTKM.
     
PB Bil. 9/2001 - Skim Pinjaman Komputer KUTKM.
     
PB Bil. 10/2001 - Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Profesional.
     
PB Bil. 11/2001 - Skim Pelajar Bekerja.
     
PB Bil. 12/2001 - Pemakaian Tatacara Pengendalian Wang Tunai, Wang Pos/Kiriman Wang dan Cek di Peringkat Bahagian/Fakulti.

 

Surat Pekeliling Kewangan

SURAT PEKELILING KEWANGAN

     
Tahun 2017    
SPK Bil. 1/2017 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2017.
     
SPK Bil. 2/2017 - Perancangan Perolehan Tahunan Bagi Perolehan Yang Menggunakan Peruntukan Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
SPK Bil. 3/2017 - Penubuhan Tabung Wakaf Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
SPK Bil. 4/2017 - Pindaan Had Kuasa Penerimaan Aset/Inventori Wakaf Dan Endowmen Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
SPK Bil. 5/2017 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2017.
     
SPK Bil. 6/2017 - Perlanjutan Tempoh Pengurangan Jumlah Peratusan Bayaran Pengurusan Perunding Bagi Projek Perundingan Yang Kurang Dari RM50,000.00.
     
SPK Bil. 7/2017 - Kadar Penyewaan Peralatan Perabut Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
SPK Bil. 8/2017 - Kadar Sewaan Asrama (Selain Yang Ada Dalam Struktur Yuran) Yang Digunapakai Untuk Penyewa Luar Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
SPK Bil. 9/2017 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 2017.
Tahun 2016    
SPK Bil. 1/2016 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2016.
     
SPK Bil. 2/2016 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2016.
     
SPK Bil. 3/2016 - Pembelian Alat Tulis dan Bekalan Pejabat Di Peringkat Pusat Tanggungjawab Melalui Panel Pembekal Berdasarkan Konsep Just In Time serta Penstrukturan Semula Pengurusan Stor Pusat Pejabat Bendahari.
     
SPK Bil. 4/2016 - Borang Penentuan Projek Perundingan High/Low Risk UTeM.
     
SPK Bil. 5/2016 - Pengurangan Jumlah Peratusan Bayaran Pengurusan Projek Perundingan Bagi Projek Perundingan Yang Kurang dari 50K.
     
SPK Bil. 6/2016 - Menerimapakai Pekeliling Kewangan Bilangan 3/2016 Bagi Kadar Penyewaan Ruang Dan Peralatan Komputer UTeM.
     
SPK Bil. 7/2016 - Tafsiran "Pecah Kecil Perolehan Bekalan / Perkhidmatan Dan Kerja".
     
SPK Bil. 8/2016 - Pindaan Peraturan Tuntutan Perjalanan Mengenai Penghantaran Salinan Tol Tanpa Resit.
     
SPK Bil. 9/2016 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016.
     
SPK Bil. 10/2016 - Membenarkan PTj Mendepositkan Wang Ke Bank.
     
Tahun 2015    
SPB Bil. 1/2015 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer Dan Kenderaan Bagi Tahun 2015.
     
SPB Bil. 2/2015 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2015.
     
SPB Bil. 3/2015 - Borang Penyerahan Aset Tetap / Inventori Penyelidikan (BEN/URABP/001).
     
SPB Bil. 4/2015 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2015.
     
SPB Bil. 5/2015 - Pindaan Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Dan Semakan Semula Garis Panduan Tuntutan Perjalanan.
     
SPB Bil. 6/2015 - Pindaan Tatacara Pengurusan Pendahuluan Diri Dan Pendahuluan Pelbagai.
     
SPB Bil. 7/2015 - Pindaan Peraturan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih UTeM.
     
SPB Bil. 8/2015 - Pindaan Garis Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang & Kemudahan UTeM.
     
SPB Bil. 9/2015 - Pindaan Peraturan Kad Korporat.
     
SPB Bil. 10/2015 - Pindaan Kuasa Melulus Skim Pinjaman Kenderaan UTeM Kepada Bendahari UTeM. (Pekeliling ini dibatalkan oleh PK Bil. 2/2017 dan PK Bil. 3/2017)
     
SPB Bil. 11/2015 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015.
     
SPB Bil. 12/2015 - Kenaan Cukai Barang & Perkhidmatan GST & Penggunaan Invois Cukai dalam Urusan Terimaan & Pembayaran di UTeM.
     
SPB Bil. 13/2015 - Penilaian Prestasi Pembekal Melalui Modul Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu (SMKB).
Tahun 2014    
SPB Bil. 1/2014 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2014.
     
SPB Bil. 2/2014 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2014.
     
SPB Bil. 3/2014 - Penggunaan Akta KWSP Mengenai Caruman.
     
SPB Bil. 4/2014 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Bagi Tahun 2014.
     
SPB Bil. 5/2014 - Pelantikan Syarikat Insurans Bagi Perlindungan Takaful Melalui Proses Perolehan.
     
SPB Bil. 6/2014 - Tatacara Perolehan Bagi Penganjuran Majlis / Acara Rasmi Universiti & Jamuan Rasmi Universiti.
     
SPB Bil. 7/2014 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2015.
     
SPB Bil. 8/2014 - Pindaan Peraturan Skim Pinjaman Kenderaan UTeM(Pekeliling ini dibatalkan oleh PK Bil. 2/2017)
     
SPB Bil. 9/2014 - Pindaan Peraturan Mengenai Pegawai Yang Layak Dibekalkan Kereta Rasmi Jawatan.(Surat Pekeliling ini dibatalkan oleh PK 8/2018)
     
SPB Bil. 10/2014 - Penggunaan Portal Bagi Permohonan Pendahuluan & Tuntutan Perjalanan.
     
SPB Bil. 11/2014 - Cadangan Menggunapakai Pekeliling Perbendaharaan PB 3.2/2013 Berkaitan Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam (11 Langkah Penjimatan).
     
SPB Bil. 12/2014 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014.
     
Tahun 2013    
SPB Bil. 1/2013 - Pelantikan Pegawai Penerima Aset.
     
SPB Bil. 2/2013 - Pindaan Peraturan Skim Pinjaman Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka(Pekeliling ini dibatalkan oleh PK Bil. 2/2017)
     
SPB Bil. 3/2013 - Pendaftaran Aset Melalui Modul Sistem Maklumat Pengurusan Aset (SMPA).
     
SPB Bil. 4/2013 - Penggunaan Nombor Siri Tempatan Dalam Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu (SMKB).
     
SPB Bil. 5/2013 - Pelaksanaan Kumpulanwang Amanah (KW08) Dalam Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu (SMKB).
     
SPB Bil. 6/2013 - Pindaan Pihak Berkuasa Melulus Bagi Perolehan Berkaitan Bekalan & Penghantaran Buku Cetakan & Terbitan Luar Negara di UTeM.
     
SPB Bil. 7/2013 - Tatacara Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej di UTeM.
     
SPB Bil. 8/2013 - Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2014(Pekeliling ini dibatalkan oleh PK Bil. 3/2017)
     
SPB Bil. 9/2013 - Cadangan Perbelanjaan Secara Berhemat Di UTeM dan Langkah-Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam.
     
SPB Bil. 10/2013 - Pindaan Vot 29000A (Bayaran Kepada Pekerja Sementara Dan Sambilan) Kepada Vot 29000B (Perkhidmatan Asas) Untuk Pembayaran Enumerator.
     
SPB Bil. 11/2013 - Tatacara Perolehan Perkhidmatan Percetakan Dokumen Rasmi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
SPB Bil. 12/2013 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013.
     
Tahun 2012    
SPB Bil. 1/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Labih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2012.
     
SPB Bil. 2/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Bagi Tahun 2012.
     
SPB Bil. 3/2012 - Cetakan Sendiri Penyata Pendapatan Bukan Penggajian.
     
SPB Bil. 4/2012 - Pindaan Pekeliling Bendahari Bil.4/2010 Pindaan Tatacara Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR).
     
SPB Bil. 5/2012 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan 2012.
     
SPB Bil. 6/2012 - Garis Panduan Pelaksanaan Kad Korporat Universiti.
     
SPB Bil. 7/2012 - Pindaan Peraturan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih UTeM.
     
SPB Bil. 8/2012 - Tatacara Perolehan Berkaitan "Information & Communication (ICT)" dan Rangkaian Internet di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
SPB Bil. 9/2012 - Tatacara Perolehan Berkaitan Bekalan & Penghantaran Buku Cetakan & Terbitan Luar Negara di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
SPB Bil. 10/2012 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012.
     
SPB Bil. 11/2012 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2013.
     
SPB Bil. 12/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2013.
     
SPB Bil. 13/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer & Kenderaan Bagi Tahun 2013.
     
Tahun 2011    
SPB Bil. 1/2011 - Pindaan Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2003 Pindaan Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Menjalankan Tugas Rasmi.
     
SPB Bil. 2/2011 - Penyata Pendapatan 2010 dan Penyata Pendapatan Bukan Gaji 2010.
     
SPB Bil. 3/2011 - Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti.
     
SPB Bil. 4/2011 - Pelantikan Wakil PTj Lain Sebagai Keahlian Dalam Jawatankuasa Penilaian Teknikal Di Semua Pusat Tanggungjawab (PTj) Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
SPB Bil. 5/2011 - Pengurusan Bil Tuntutan Melalui Modul Akaun Penghutang SMKB.
     
SPB Bil. 6/2011 - Peraturan Viremen Vot 21000 (Perbelanjaan Perjalanan dan Sara /Hidup) dan Vot 29000 (Perkhidmatan Asas) Bagi Kumpulan Wang Penyelidikan Yang Melibatkan Geran Penyelidikan Jangka Pendek Universiti.
     
SPB Bil. 7/2011 - Peraturan Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.
     
SPB Bil. 8/2011 - Pindaan Borang Membawa Keluar Aset (KEW.PA-6A).
     
SPB Bil. 9/2011 - Pindaan Pekeliling  Bendahari Bilangan 2/2009 - Tatacara Pengurusan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam UTeM - Pindaan Kepada Perenggan 4.4.6.
     
SPB Bil. 10/2011 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2011.
     
SPB Bil. 11/2011 - Cetakan Sendiri Penyata Pendapatan, Slip Gaji & Slip Elaun Lebih Masa.
     
Tahun 2010    
SPB Bil. 1/2010 - Penyata Pendapatan 2009 Dan Penyata Pendapatan Bukan Gaji 2009.
     
SPB Bil. 2/2010 - Garispanduan Perbelanjaan Berhemat Tahun 2010 UTeM.
     
SPB Bil. 3/2010 - Pindaan Syarat Skim Pembiayaan Komputer.
     
SPB Bil. 4/2010 - Pembayaran Elaun Lebih Masa Melalui Portal UTeM.
     
SPB Bil. 5/2010 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2010.
     
SPB Bil. 6/2010 - Perubahan Had Nilai Secara Sebut Harga dan Pindaan Keahlian Jawatankuasa Penilaian Teknikal di semua Pusat Tanggungjawab (PTj) UTeM.
     
SPB Bil. 7/2010 - Panduan Cetakan Penyata Pendapatan, Slip Gaji dan Slip Elaun Lebih Masa Melalui Portal.
     
SPB Bil. 9/2010 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Bagi Tahun 2011.
     
SPB Bil. 11/2010 - Penyediaan Cadangan Bajet Mengurusan Tahun 2012 dan 2013.
     
Tahun 2009    
SPB Bil. 1/2009 - Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2009.
     
SPB Bil. 2/2009 - Garis Panduan Penilaian Tender Dan Sebut Harga Dan Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Teknikal Di Semua Pusat Tanggungjawab Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
SPB Bil. 3/2009 - Pindaan Had Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan Membeli Kereta.
     
SPB Bil. 4/2009 - Pindaan Pekeliling Perbendaharaan Bil 9 Tahun 2008 - Langkah untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam.
     
SPB Bil. 5/2009 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009.
     
SPB Bil. 6/2009 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2010.
     
SPB Bil. 7/2009 - Caruman PERKESO Ke Atas Staf Sambilan, Sementara Dan Kontrak.
     
SPB Bil. 8/2009 - Penggunaan Portal Pinjaman Komputer Dan Kenderaan.
     
Tahun 2008    
SPB Bil. 2/2008 - Penyata Pendapatan 2007 & Penyata Pendapatan Bukan Gaji 2007.
     
SPB Bil. 3/2008 - Pengemaskinian Penggunaan Borang Penceramah/Fasilitator.
     
SPB Bil. 4/2008 - Permohonan Pembayaran Elaun Lebih Masa Melalui Portal UTeM.
     
SPB Bil. 5/2008 - Tatacara Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (Dipinda Oleh SPB 6/2008).
     
SPB Bil. 6/2008 - Pindaan Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
     
SPB Bil. 9/2008 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2008.
     
SPB Bil. 10/2008 - Pindaan Kepada Pekeliling Bendahari Bil. 1/2008 mengenai langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam.
     
Tahun 2007    
SPB Bil. 1/2007 - Pindaan Kadar Keraian Rasmi Pejabat Untuk Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia.
     
SPB Bil. 2/2007 - Skim Pinjaman Kenderaan UTeM (Pindaan Dan Tambahan Kepada Pekeliling Bendahari Bil. 8/2001).
     
SPB Bil. 3/2007 - Skim Pinjaman Komputer  (Pindaan Kepada Pekeliling Bendahari Bil. 9/2001).
     
SPB Bil. 4/2007 - Pindaan Peraturan Elaun Lebih Masa Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
     
SPB Bil. 5/2007 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007.
     
SPB Bil. 6/2007 - Tarikh Pembayaran gaji Bulanan Tahun 2008.
     
Tahun 2006    
SPB Bil. 1/2006 - Urusan Penempahan Hotel.
     
SPB Bil. 2/2006 - Penyata Pendapatan Tahun 2005.
     
SPB Bil. 3/2006 - Laporan Pendapatan Bukan Gaji 2005.
     
SPB Bil. 4/2006 - Penggunaan e-Filing & e-Filing Untuk Taksiran Cukai 2005.
     
SPB Bil. 5/2006 - Pindaan Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri.
     
SPB Bil. 6/2006 - Penutupan Akaun bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2006.
     
SPB Bil. 7/2006 - Penyediaan Cadangan Bajet Mengurus Tahun 2008 dan 2009.
     
SPB Bil. 8/2006 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2007.
     
Tahun 2005    
SPB Bil. 1/2005 - Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2005.
     
SPB Bil. 2/2005 - Penyata Pendapatan Tahun 2004.
     
SPB Bil. 3/2005 - (Pindaan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 7/2001 - Urusan Penempahan Hotel) - Dibatalkan Oleh SPB 3/2006 .
     
Tahun 2004    
SPB Bil. 1/2004 - Tarikh Akhir Penghantaran Tuntutan Elaun Lebih Masa.
     
SPB Bil. 2/2004 - Tatacara Penyediaan Pesanan Tempatan Di Peringkat Pusat Tanggungjawab - Perenggan 1.2 dan 2.1dipinda oleh SPB Bil. 1/2008.
     
SPB Bil. 3/2004 - Pindaan Had Minimum Pendahuluan Diri Staf.
     
SPB Bil. 4/2004 - Pindaan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 5/2001 (Garis Panduan Permohonan Pembayaran) - Pindaan di Para 3 oleh SPB Bil. 5/2006.
     
SPB Bil. 5/2004 - Borang Baru Bagi Tuntutan Elaun Lebih Masa.
     
SPB Bil. 6/2004 - Pembayaran Gaji Bulanan Untuk Tahun 2004.
     
SPB Bil. 7/2004 - Penyata Pendapatan 2003.
     
SPB Bil. 8/2004 - Penyata Pendapatan 2003.
     
SPB Bil. 9/2004 - Tanggungjawab Penyelia dan Peruntukan Elaun Lebih Masa.
     
SPB Bil. 10/2004 - Makluman Caruman KWSP Jun 2003 dan Mac 2004.
     
SPB Bil. 11/2004 - Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu KUTKM.
     
SPB Bil. 12/2004 - Tuntutan Palsu.
     
SPB Bil. 13/2004 - Penyediaan Cadangan Bajet Mengurus Tahun 2006 dan 2007.
     
SPB Bil. 14/2004 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2004.
     
SPB Bil. 15/2004 - Pindaan Had Nilai Harta Tetap Untuk Perabot.
     
Tahun 2003    
SPB Bil. 1/2003 - Kelulusan Pemohonan Cuti.
     
SPB Bil. 2/2003 - Pengemaskinian Tuntutan Elaun Lebih Masa.
     
SPB Bil. 4/2003 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir Disember 2003.
     
Tahun 2002    
SPB Bil. 2/2002 - Penyata Pendapatan Tahunan.
     
SPB Bil. 3/2002 - Mengkredit Gaji Bulanan.
     
SPB Bil. 4/2002 - Borang Penama KWSP.
     
Tahun 2001    
SPB Bil. 5/2001 - Pindaan Pekeliling Bendahari.
     
SPB Bil. 7/2001 - Urusan Tempahan Hotel.

 

PERATURAN KEWANGAN

PERATURAN KEWANGAN

Bab 1 - Pengenalan.
     
Bab 2 - Bajet.
     
Bab 3 - Pengurusan Terimaan.
     
Bab 4 - Pengurusan Kewangan.
     
Bab 5 - Perolehan Bekalan, Perkhidatan Dan Kerja.
     
Bab 6 - Pengurusan Aset.
     
Bab 7 - Pengurusan Stor.
     
Bab 8 - Pengurusan Aset Hidup (Tumbuhan).
     
Bab 9 - Pengurusan Pembayaran.
     
Bab 10 - Gaji Dan Emolumen.
     
Bab 11 - Pinjaman.
     
Bab 12 - Biasiswa Dan Akaun Pelajar.
     
Bab 13 - Pematuhan.
     
Bab 14 - Audit Dalaman.
     
Bab 15 - Penyata Kewangan.