OBJEKTIF

  • Pengurusan kewangan yang berwibawa dan inovatif dengan sifat-sifat amanah, telus dan profesional.
  • Memberi maklumat kewangan yang tepat, cepat dan relevan untuk membantu proses merancang dan membuat keputusan.
  • Menjadi pusat rujukan dan khidmat nasihat berkaitan kewangan serta perakuan kepada Universiti, warganya dan pihak luar
  • Mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber secara berhemat.
  • Memiliki sistem maklumat kewangan yang boleh dicapai oleh pelanggan untuk manfaat bersama.
  • Mengadakan peraturan-peraturan kewangan yang komprehensif dan berkesan.
  • Melahirkan staf yang bermotivasi, beretika dan berkomitmen sepenuhnya kepada Universiti.
  • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif.