PELAKSANAAN PERSEKITARAN TANPA TUNAI (CASHLESS ENVIROMENT)

 

PEMAKLUMAN MENGENAI PELAKSANAAN SEPENUHNYA TERIMAAN DAN PERSEKITARAN TANPA TUNAI (CASHLESS ENVIROMENT) DI PEJABAT BENDAHARI DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) UNIVERSITI TEKNIKAL MELAYSIA MELAKA (UTeM).

INISIATIF INI SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN SEMASA SERTA SELARI DENGAN PELAKSANAAN KAMPUS PINTAR UTeM (UTeM SMART CAMPUS).

 

SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 7 TAHUN 2018 (SILA KLIK) 

CASHLESS