• A.jpg
  • ac.jpeg
  • ad.png
  • AE.jpg
  • ap59.png
  • ap59_1.png
UTAMA 
 
URAS / UTAMA
 

Objektif

 Unit ini bertanggungjawab : -

 

  1. Menguruskan pendaftaran dan pengemaskinian rekod aset Universiti.
  2. Mengurangkan risiko kewangan aset Universiti melalui pengambilan insuran dan latihan.
  3. Menguruskan pelupusan dan kehilangan aset Universiti.
  4. Menguruskan Stor Pusat Universiti.
  5. Memastikan peraturan mengenai pengurusan aset dan stor dikemaskini dan disampaikan kepada staf melalui  latihan, pemberitahuan dan hebahan dengan menggunakan apa-apa medium komunikasi.

 

 

Carta Organisasi

 URABP 2019

Jawatankuasa

 

 

 

 

 

 

WAKTU OPERASI KAUNTER

  

KAUNTER PELAJAR, PEROLEHAN & TERIMAAN

ISNIN - KHAMIS :

8.15AM - 12.45PM

2.15PM -   4.30PM

JUMAAT : 

8.15AM - 12.00PM

2.45PM -   4.30PM

SABTU - AHAD & CUTI UMUM : 

TUTUP