PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA PEJABAT BENDAHARI DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI BERGERAK DAN BERUSAHA KE ARAH:
 
  • Mewujudkan masyarakat kampus yang berilmu, beretika dan proaktif dalam suasana yang kondusif dan harmoni.
  • Meningkatkan nilai kualiti, kredibiliti dan integriti dalam perkhidmatan dan pengurusan kewangan selaras dengan peramalan perkhidmatan efisen.
  • Melaksanakan tugas dengan cekap, pantas dan bijaksana untuk kebajikan dan keharmonian semua.
  • Memupuk semangat berorganisasi, bekerjasama dan sukarelawan yang mantap.
  • Menyediakan staf yang berdedikasi, komited, terlatih, berdisipin, bertanggungjawab dan produktif.
  • Memastikan Pejabat Bendahari sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan, staf, pelajar, universiti, masyarakat dan negara.
  • Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesional pengurusan kewangan Pejabat Bendahari.