Warning: DOMDocument::load(https://bendahari.utem.edu.my/ms/?index.php?option=com_content&view=category&id=13&format=feed&type=rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www01/htdocs/bendahari/modules/mod_marqueeaholic/tmpl/default.php on line 58

Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://bendahari.utem.edu.my/ms/?index.php?option=com_content&view=category&id=13&format=feed&type=rss" in /www01/htdocs/bendahari/modules/mod_marqueeaholic/tmpl/default.php on line 58

PELAJAR

SOALAN 1 
Saya merupakan pelajar baharu yang akan mendaftar ke UTeM, Bagaimanakah cara untuk membuat bayaran yuran? 
 

Tertakluk kepada Pekeliling Bendahari Bil. 11/2011 berkaitan Peraturan Pembayaran Pelajar, Para (2.1.1.) menyatakan pelajar baharu Program Ijazah Sarjana Muda/Diploma wajib menjelaskan semua bayaran yang telah ditetapkan selewat-lewatnya pada hari pendaftaran.

Pembayaran yuran pelajar baharu boleh dibuat melalui 3 kaedah :

Kaedah 1 : Kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

 1. Lengkapkan maklumat bayaran pada slip bayaran (Bank-in-slip);
 2. Pelajar mengemukakan nombor kad pengenalan;
 3. Serahkan satu salinan (carbon copy) slip bayaran yang telah diperakui oleh Bank Islam di kaunter Bendahari semasa hari pendaftaran.

Kaedah 2 : Secara on-line dengan melayari laman web www.bankislam.com.my

 1. Pilih Bill Presentment pada bahagian Bill Payment;
 2. Resit perlu dicetak dan diserahkan di kaunter Bendahari semasa hari pendaftaran.

Kaedah 3 : Mesin ATM BIMB

 1. Pilih menu Lain-Lain, Pembayaran Bill/Yuran IPT;
Resit perlu dicetak dan diserahkan di kaunter Bendahari semasa hari pendaftaran. 
 
SOALAN 2
Saya telah mendapat tawaran kemasukan pelajar baharu Program Sarjana Muda, Berapakah jumlah yuran pengajian yang perlu dijelaskan semasa hari pendaftaran?
 

Tertakluk kepada Pekeliling Bendahari Bil. 11/2011 berkaitan Peraturan Pembayaran Pelajar, Para (2.1.1.) menyatakan pelajar baharu Program Ijazah Sarjana Muda/Diploma wajib menjelaskan semua bayaran yang telah ditetapkan selewat-lewatnya pada hari pendaftaran.

Bagi pelajar baharu Program Sarjana Muda yang akan mendaftar ke UTeM, yuran pengajian yang perlu dijelaskan berjumlah RM2,220.00.

Perincian kadar yuran sepanjang pengajian bolehlah merujuk Buku Panduan Kemasukan Pelajar Baharu ataupun melayari http://bendahari.utem.edu.my/ms/jadual-yuran-pelajar.html

 
SOALAN 3
Saya adalah pelajar kanan/senior Program Ijazah Sarjana Muda yang akan mendaftar pada semester kedua, Apakah kaedah bayaran yang disediakan oleh pihak UTeM selain melalui Kaunter Pejabat Bendahari?
 

Bagi pelajar kanan Program Ijazah Sarjana Muda ataupun Program Diploma bayaran yuran pengajian hanya boleh dibuat setelah semester bermula berdasarkan Kalender Akademik.

Berikut adalah kaedah bayaran yang disediakan selain Kaunter Bendahari ;

Kaedah 1 : Kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) – Pelajar perlu mengemukakan nombor kad pengenalan pelajar semasa hendak membuat pembayaran di kaunter BIMB.

Kaedah 2 : Secara on-line dengan melayari www.bankislam.com.my, pilih Bill Presentment pada bahagian Bill Payment.

Kaedah 3 : Mesin ATM BIMB, pilih menu Lain-Lain, Pembayaran Bill/Yuran IPT.

Kaedah 4 : e-Payment FPX dengan melayari https://fpx01.utem.edu.my/
 
SOALAN 4
Saya merupakan pelajar tahun 3, telah pun diluluskan permohonan pengeluaran pendidikan KWSP melalui akaun saya/penjaga. Namun semakan di penyata akaun yuran masih menunjukkan berstatus hutang dan mempunyai tunggakan yuran yang masih belum dijelaskan. Apakah yang perlu saya lakukan?
 
Setelah mendapat kelulusan pengeluaran pendidikan KWSP, pihak KWSP akan menghantar cek secara pos kepada pihak UTeM. Pejabat Bendahari akan mengemaskini rekod bayaran yuran pelajar dalam tempoh 3 hari bekerja setelah cek diterima oleh Pejabat Bendahari. Setelah bayaran dikemaskini status pelajar akan bertukar tidak berhutang.
 
SOALAN 5
Saya adalah pelajar tajaan Kuok Foundation dan telah dimaklumkan pihak penaja membuat bayaran sebanyak RM6,500.00 (untuk tajaan SEM 2 2017/2018) kepada pihak UTeM pada 24/1/2018. Saya ingin membuat pertanyaan berapa lama masa yang akan diambil untuk memproses bayaran dan dikreditkan ke dalam akaun saya?
 
Sekiranya bayaran tajaan/pinjaman diterima lebih awal dari tarikh semester bermula, bayaran hanya boleh dikemaskini ke rekod hutang pelajar setelah semester bermula berdasarkan Kalender Akademik dan pelajar telah berstatus aktif. Seterusnya barulah proses pemulangan lebihan tajaan/pinjaman akan dibuat. Tempoh bayaran tajaan/pinjaman adalah 10 hari dari tarikh semester bermula/tarikh terimaan daripada penaja.
 
SOALAN 6
Untuk makluman saya telah membuat permohonan Pinjaman Jangka Pendek (PJP) melalui portal, bagaimanakah cara untuk menyemak status permohonan PJP saya?
 

Merujuk Peraturan Skim Pinjaman Jangka Pendek setiap permohonan PJP perlu mendapat sokongan dan kelulusan pegawai HEP yang diberi kuasa. Pelajar dikehendaki membuat semakan status permohonan di portal pelajar atau merujuk Unit Kebajikan Pelajar, Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar (HEP). Setelah permohonan diluluskan, pihak Bendahari akan melaksanakan proses bayaran PJP dalam tempoh 2 hari bekerja.

 
SOALAN 7
Saya pelajar FTK akan menjalani Program Latihan Industri, majikan latihan industri memerlukan surat pengesahan pelajar UTeM dilindungi oleh Insurans, dimanakah saya boleh dapatkan pengesahan tersebut?
 

Untuk makluman setiap pelajar yang mendaftar dan berstatus aktif di UTeM telah dicarumkan untuk perlindungan insurans dengan syarikat yang telah dilantik oleh UTeM. Bagi keperluan surat pengesahan tersebut pelajar bolehlah merujuk kepada Unit Kebolehpasaran Graduan, Pejabat Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat), UTeM.

SOALAN 8
Saya telah mengalami kecelakaan kemalangan jalanraya semasa pulang daripada kelas dan telah dimasukkan ke hospital selama seminggu. Bagaimanakah cara untuk saya membuat tuntutan insurans bagi kemalangan tersebut?
 
Setiap pelajar yang mendaftar dan berstatus aktif di UTeM telah dicarumkan untuk perlindungan insurans dengan syarikat yang telah dilantik oleh UTeM. Bagi tuntutan insurans bolehlah merujuk kepada Unit Kebajikan Pelajar, Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar (HEP), UTeM.
 
SOALAN 9
Saya pelajar tahun 2, untuk makluman pada semester lepas saya tidak dapat membuat pendaftaran mata pelajaran kerana masih mempunyai tunggakan disebabkan kekangan kewangan keluarga. Berapakah jumlah denda pendaftaran lewat yang akan dikenakan kepada saya?
 

Merujuk kepada Peraturan Akademik dan Panduan Sistem Peraturan Akademik, perkara 4 Tatacara Pendaftaran Mata Pelajaran menyatakan mana-mana pelajar tidak membuat pendaftaran wajib mata pelajaran dalam tempoh yang telah ditetapkan akan dikenakan denda RM25.00 bagi setiap mata pelajaran tidak melebihi RM200.00.

Pelajar dikehendaki hadir ke Kaunter Bahagian Pengurusan Akademik untuk pendaftaran mata pelajaran seterusnya menjelaskan denda di Kaunter Bendahari berdasarkan jumlah mata pelajaran yang didaftarkan.
SOALAN 10
Saya pelajar baharu Program Ijazah Sarjana Muda telah mendaftar di UTeM pada 4/9/2017 dan telah menjelaskan kesemua yuran pengajian RM2,220.00 semasa hari pendaftaran. Pada 11/9/2017 saya telah mendapat tawaran di IPTA yang lain dan ingin tarik diri daripada pengajian di UTeM. Berapakah jumlah yuran yang akan dipulangkan kepada saya?
 

Merujuk kepada Peraturan Akademik dan Panduan Sistem Peraturan Akademik, perkara 13 permohonan berhenti daripada pengajian menyatakan jika permohonan berhenti dibuat dalam tempoh 14 hari daripada tarikh pelajar mendaftar, semua yuran semester akan dipulangkan kecuali;

 1. Yuran pendaftaran RM20.00;
 2. Kad Pintar RM50.00;
 3. Minggu Haluan Siswa RM226.00;
 4. Yuran penginapan dibayar mengikut bilangan hari pelajar menginap di Kolej Kediaman.
Manakala jika pelajar berhenti daripada pengajian selepas 14 hari daripada tarikh pelajar mendaftar, dikehendaki membayar 100% yuran dan tiada pemulangan yuran kecuali yuran penginapan mengikut bilangan hari pelajar menginap.
 
SOALAN 11
Saya pelajar tahun 2 Program Ijazah Sarjana Muda ingin membuat penangguhan pengajian, Adakah saya masih perlu menjelaskan yuran pada semester yang ditangguh?
 

Merujuk kepada Peraturan Akademik dan Panduan Sistem Peraturan Akademik, perkara 11 Penangguhan Pengajian menyatakan pelajar yang memohon penangguhan pengajian atas alasan selain kesihatan tidak lewat dari hari bekerja terakhir minggu ke-7 dikehendaki membayar 50% yuran pelajaran dan yuran-yuran di bawah;

a)            Yuran Perkhidmatan RM140.00;

b)            Yuran Aktiviti dan Khairat RM30.00;

c)            Yuran penginapan dibayar mengikut bilangan hari pelajar menginap di Kolej Kediaman.

Manakala bagi pelajar memohon penangguhan pengajian atas alasan selain kesihatan bermula minggu ke-8 dikehendaki membayar 100% yuran pengajian.
 

 

TERIMAAN

SOALAN 1
Apakah yang dimaksudkan dengan wang awam?
 
Wang Awam bermaksud semua hasil, pinjaman, amanah dan wang lain serta bon, debentur dan cagaran-cagaran lain yang dikumpulkan atau diterima dalam bentuk wang tunai, draf bank, bankers cheque, kiriman wang, wang pos, cek atau pindahan atas talian (pindahan telegraf).
 • Tunai bermaksud tunai di dalam tangan dan tunai di bank
 • Bankers Cheque bermaksud cek yang dikeluarkan terus oleh pihak bank setelah mendapat arahan bayaran.
 • Wang pos dan kiriman wang merupakan nota pertukaran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pos Malaysia.
 • Cek bermaksud nota pertukaran yang bayarannya dikeluarkan dari bank tertentu dan dibayar atas permintaan.
 • Pindahan telegraf bermaksud arahan pembayaran kepada bank untuk memindahkan sejumlah amaun seperti yang dituntut oleh pembekal, kontraktor atau pihak yang berkenaan ke bank mereka.
 
SOALAN 2
Apakah perbezaan antara cek bayaran yang tidak ditunaikan dan cek tamat tempoh?
 

Cek yang tidak ditunaikan bermaksud cek yang telah dikeluarkan kepada penerimanya tetapi belum dikemukakan kepada bank untuk pembayaran. 

Cek tamat tempoh adalah cek yang tidak sah diniagakan kerana sudah melewati tempoh 3 bulan dari tarikh dikeluarkan.

 
SOALAN 3
Apakah perbezaan tugas antara juruwang dan penyelia?
 
Juruwang adalah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima wang dan memperakukan penerimaan dengan mengeluarkan resit rasmi Universiti kepada pembayar manakala Penyelia adalah pegawai yang bertanggungjawab secara langsung mengawasi dan menyelia tugas-tugas yang dijalankan oleh seseorang juruwang.
 
SOALAN 4
Bolehkah urusan penerimaan wang dilaksanakan di pusat tanggungjawab (PTj) selain Pejabat Bendahari?
 

Secara umumnya, setiap penerimaan perlu dibuat di Pejabat Bendahari dan perlu diperakukan dengan pengeluaran resit rasmi. Walau bagaimanapun, mana-mana Pusat Tanggungjawab (PTj) boleh diberi kuasa untuk mengendalikan penerimaan berdasarkan keperluan dan persetujuan secara bertulis.

Tiada seorang pegawai boleh menerima wang dalam apa jua bentuk terimaan kecuali diberi kebenaran khusus secara bertulis oleh Pihak Berkuasa Universiti untuk berbuat demikian.
 

 

PEMBEKAL

SOALAN 1
Adakah Mesyuarat Pihak Berkuasa Melulus (PBM) boleh dilaksanakan dalam tempoh PKP 3.0?
Mesyuarat PBM iaitu Lembaga Perolehan (LP) dan Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) atau seumpamanya boleh dilaksanakan secara dalam talian (online) melalui platform yang selamat tertakluk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan (MOF).
SOALAN 2
Adakah tempoh sah laku bagi tender dan sebut harga yang ditangguhkan boleh dilanjutkan dalam tempoh PKP 3.0?
Tempoh sah laku tender dan sebut harga yang masih berkuat kuasa boleh dilanjutkan sekiranya perlu setelah mendapat kelulusan Naib Canselor bagi tempoh sehingga 60 hari. Kelulusan pelanjutan tempoh boleh menggunakan apa jua media komunikasi yang pantas seperti e-mel dan lain-lain.
SOALAN 3
Adakah tempoh sah laku untuk tender pra kelayakan turut boleh dilanjutkan memandangkan peraturan telah menetapkan tempoh sah laku adalah tidak boleh melebihi 120 hari?
Tempoh sah laku tender pra kelayakan yang masih berkuat kuasa boleh dilanjutkan sekiranya perlu setelah mendapat kelulusan Naib Canselor bagi tempoh sehingga 60 hari. Kelulusan pelanjutan tempoh boleh menggunakan apa jua media komunikasi yang pantas seperti e-mel dan lain-lain.
SOALAN 4
Apakah tindakan Agensi untuk memastikan kontrak bekalan/perkhidmatan/kerja yang diperlukan tidak terputus sekiranya kontrak tamat dalam tempoh pelaksanaan PKP 3.0?

Universiti dibenarkan melanjutkan tempoh kontrak tertakluk kepada syarat seperti berikut:

 1. Bagi kontrak bernilai melebihi RM500,000.00, kelulusan oleh Pegawai Pengawal;
 2. Bagi kontrak bernilai sehingga RM500,000.00, kelulusan oleh Naib Canselor;
 3. Tempoh pelanjutan tidak melebihi 60 hari;
 4. Tambahan kuantiti dibenarkan jika perlu untuk menampung keperluan selama 60 hari sahaja;
 5. Pengecualian terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh AP201.1;
 6. Pelanjutan kontrak hendaklah dibuat melalui sistem ePerolehan, jika berkaitan;
 7. Perjanjian tambahan (supplementary agreementSA) hendaklah disediakan; dan
 8. Bon pelaksanaan bagi pelanjutan baharu ini tidak perlu dikemukakan.

Sekiranya syarikat sedia ada tidak bersetuju untuk melanjutkan tempoh kontrak atau kontrak tamat dalam tempoh PKP 3.0, Universiti dibenarkan melaksanakan pembelian terus sehingga RM20 ribu bagi setiap pesanan untuk tempoh 3 bulan sehingga 31 Ogos 2021 atau sehingga perolehan baharu dimuktamadkan. Pengecualian diberikan kepada Universiti untuk melaksanakan pembelian terus secara berulang asalkan tidak melebihi RM20,000.00 bagi setiap pesanan, khusus bagi perolehan ini sahaja.

SOALAN 5
Adakah pelaksanaan kontrak bekalan/perkhidmatan/kerja sedia ada yang sedang berjalan boleh diteruskan dalam tempoh PKP 3.0?

Kontrak bekalan/perkhidmatan/kerja bagi sektor yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi/perkhidmatan perlu (essential economic/service sector) oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) boleh diteruskan berdasarkan obligasi kontrak tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Contoh adalah seperti perkhidmatan pembersihan bangunan, kawalan keselamatan dan penyelenggaraan di bangunan Kerajaan.

Manakala, bagi kontrak yang tidak dapat diteruskan, Universiti hendaklah menangguhkan pelaksanaan kontrak melalui arahan oleh Pegawai Penguasa (SO)/Pengarah Projek (PD)/Pentadbir Kontrak/Wakil Kerajaan selaras dengan klausa kontrak. Contoh adalah seperti bekalan makanan bermasak di sekolah.

Arahan penangguhan perlu dimaklumkan kepada syarikat secara rasmi.

SOALAN 6
Adakah tambahan kuantiti bagi kontrak bekalan/perkhidmatan berdasarkan AP201.1 dilaksanakan dalam tempoh PKP 3.0?
Selaras dengan garis panduan pelaksanaan mesyuarat PBM secara dalam talian, sebarang pertimbangan tambahan kuantiti mengikut AP201.1 adalah dibenarkan tertakluk pertimbangan PBM.
SOALAN 7
Adakah Kerajaan masih meneruskan kemudahan bayaran gaji pekerja bagi kontrak yang terjejas dalam tempoh PKP 3.0?
Tidak. Bayaran ke atas kontrak adalah tertakluk kepada kesempurnaan bekalan/perkhidmatan/kerja oleh syarikat dan syarat kontrak. Bayaran boleh dibuat hanya bagi bekalan/perkhidmatan/kerja yang telah dilaksanakan sahaja mengikut terma kontrak.
SOALAN 8
Apakah status tuntutan bayaran bagi invois yang telah diserahkan kepada agensi semasa PKP 3.0?
Universiti dikehendaki menyegerakan semua bayaran yang dituntut bagi perolehan/projek yang telah disempurnakan dengan dokumentasi lengkap mengikut peraturan kewangan yang berkuat kuasa dan syarat kontrak.
SOALAN 9
Apa tindakan yang perlu diambil sekiranya syarikat menghadapi masalah untuk mengemukakan dokumen atau kontrak seperti bon pelaksanaan/insurans/akuan sumpah bagi melengkapkan SST berikutan pelaksanaan PKP 3.0?

Berdasarkan PP/PK4.2/Perenggan 9.9.2, Universiti dibenarkan untuk memberikan pengecualian bertulis untuk syarikat mengemukakan bon pelaksanaan/insurans lewat daripada tarikh asal yang ditetapkan sehingga 60 hari.

Syarikat dibenarkan mengembalikan SST yang telah ditandatangani tanpa melampirkan Akuan Bersumpah Pembida Berjaya lewat daripada tarikh asal yang ditetapkan sehingga 60 hari.

Universiti boleh membenarkan pelanjutan tambahan tempoh untuk mengemukakan bon pelaksanaan/insurans/akuan bersumpah pembida berjaya sehingga 30 hari lagi sekiranya perlu.

SOALAN 10
Bolehkah tender/sebut harga diiklankan/dipelawa dalam tempoh PKP 3.0?

Iklan Baharu

Tender/sebut harga boleh diiklankan/dipelawa bagi memastikan Perancangan Perolehan Tahunan (PPT) 2021 Universiti termasuk semua program/projek yang diumumkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa dapat dilaksanakan.

Universiti perlu memastikan tempoh tutup iklan tender/sebut harga yang munasabah mengambil kira pengumuman pembukaan sektor ekonomi oleh Kerajaan bagi membolehkan syarikat tiada halangan untuk menyertai tender/sebut harga tersebut. Tempoh maksimum jualan bagi sebut harga adalah 5 minggu manakala tempoh maksimum bagi jualan tender adalah 9 minggu (Rujuk Para 20, Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2021).

Telah iklan

Universiti boleh melanjutkan tempoh iklan/pelawaan sekiranya perlu. Kuasa pelanjutan tarikh tutup iklan tender/sebut harga yang sedang diiklankan terletak kepada Naib Canselor. Tempoh lanjutan yang dicadangkan adalah maksimum 28 hari.

SOALAN 11
Bolehkah Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan yang lain bersidang secara dalam talian semasa PKP 3.0?

Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan seperti Jawatankuasa Spesifikasi, Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Rundingan Harga dan lain-lain hendaklah bersidang secara dalam talian dengan syarat Universiti perlu memastikan aplikasi yang digunakan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa keselamatan seperti MAMPU dan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia.

Pengendalian dokumen rahsia rasmi Kerajaan seperti dokumen tawaran petender/penyebut harga secara hardcopy atau softcopy yang perlu dibawa keluar daripada pejabat adalah tertakluk kepada Garis Panduan Membawa Rahsia Rasmi Keluar Dari Pejabat Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia.

Pengendalian mesyuarat PBM hendaklah mematuhi garis panduan pelaksanaan mesyuarat secara dalam talian yang dikeluarkan oleh MOF.

SOALAN 12
Adakah syarikat dibenarkan untuk mengemukakan dokumen tender/sebut harga bagi perolehan kerja/perkhidmatan perunding secara dalam talian seperti e-mel?

Penyerahan/penerimaan dokumen tender/sebut harga melalui pos berdaftar/ kurier.

Klausa berikut akan dinyatakan dalam arahan kepada petender/penyebut harga:

“Jika tender/sebut harga dihantar dengan menggunakan perkhidmatan pos berdaftar/kurier, Petender/ Penyebut Harga hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan sebelum atau pada Tarikh Tutup tender/sebut harga selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengah hari. Sebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan”.

SOALAN 13
Bolehkah perolehan darurat dilaksanakan dalam tempoh Proklamasi Darurat dan PKP 3.0?
Perolehan darurat hanya boleh dilaksanakan tertakluk kepada syarat dan ketetapan di dalam PP/PB3.3.

 

 

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

online pic
 

KENYATAAN TENDER & SEBUTHARGA

Tender sign HERO SML

MEDIA SOSIAL

 fbinstayoutubetwitter