Folder SURAT PEKELILING

Dokumen

pdf SPK 10 2020 Pindaan Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti (PKPU) : Bahagian Tadbir Urus Kewangan Universiti (TU), Bahagian Pengurusan Perolehan Universiti (PU) dan Bahagian Pengurusan Wang Universiti (PW). ( pdf, 77 KB ) (6 muat turun)
pdf SPK 9 2020 Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengurusan Perolehan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ( pdf, 331 KB ) (73 muat turun)
pdf SPK 8 2020 Soalan Lazim (FAQ) Perolehan Kerajaan Berikutan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Di Bawah Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Dan Akta Polis 1967 Akibat Wabak Covid-19 Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka ( pdf, 1.16 MB ) (29 muat turun)
pdf SPK 7 2020 Peraturan Berkaitan Lanjutan Masa (EOT) Atau Lanjutan Tempoh Kontrak (LTK) Bagi Kontrak Kerajaan Yang Terkesan Oleh Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ( pdf, 246 KB ) (83 muat turun)
pdf SPK 6 2020 Kaedah Pelaksanaan Perolehan/Projek Universiti Tahun 2020 ( pdf, 2.57 MB ) (65 muat turun)
pdf SPK 5 2020 Pindaan Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti (PKPU) Bahagian Pengurusan Wang Universiti ( pdf, 138 KB ) (18 muat turun)
pdf SPK 3 2020 Pindaan Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti (PKPU) Bahagian Pengurusan Perolehan Dan Bahagian Pengurusan Wang Universiti ( pdf, 122 KB ) (32 muat turun)
pdf SPK 4 2020 Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2020 ( pdf, 110 KB ) (838 muat turun) Popular
pdf SPK 2 2020 Perolehan Bagi Pensijilan ( pdf, 217 KB ) (66 muat turun)
pdf SPK 1 2020 Takwim Mesyuarat Perolehan 2020 ( pdf, 317 KB ) (31 muat turun)
pdf SPK 5 2019 - Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti (PKPU) UTeM ( pdf, 697 KB ) (89 muat turun)
pdf SPK 4 2019 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 ( pdf, 664 KB ) (48 muat turun)
pdf SPK 3 2019 - Lampiran 1 Borang Daftar Perundingan ( pdf, 329 KB ) (81 muat turun)
pdf SPK 3 2019 - Kelulusan Bayaran Penemu (Introducer) dan Pengagihan Lebihan Hasil Bagi Projek Perundingan Melalui Universiti dan Syarikat ( pdf, 227 KB ) (57 muat turun)
pdf SPK 2 2019 - Perlanjutan Tempoh Pengurangan Jumlah Peratusan Bayaran Pengurusan Perundingan Kepada 15% bagi Projek Perundingan yang Kurang dari RM50k ( pdf, 126 KB ) (73 muat turun)
pdf SPK 1 2019 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2019 ( pdf, 125 KB ) (133 muat turun) Popular
pdf SPK 7 2018 - Pelaksanaan Sepenuhnya Terimaan Dalam Persekitaran Tanpa Tunai (Cashless Environment) Di Pejabat Bendahari dan PTj ( pdf, 182 KB ) (108 muat turun) Popular
pdf SPK 6 2018 - Pengenaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) pada Kadar Sifar di UTeM ( pdf, 343 KB ) (85 muat turun)
pdf SPK 5 2018 - Pemakaian Surat Kementerian Kewangan Bertarikh 29 Jun 2018 berkaitan Penambahbaikan Tadbir Urus dan Pelaksanaan Perolehan Kerajaan ( pdf, 449 KB ) (274 muat turun) Popular
pdf SPK 4 2018 - Penutupan Akaun bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 ( pdf, 593 KB ) (222 muat turun) Popular

MEDIA SOSIAL

Insta  Facebook   Twitter  Youtube